خرید(بررسی بر هم کنش کاليکس(4)آرن و مشتقات دی و تری بنزيلی آن با ملکول يد)

بررسی بر هم کنش کاليکس(4)آرن و مشتقات دی و تری بنزيلی آن با ملکول يد/بررسی بر هم کنش کاليکس(4)آرن و مشتقات دی و تری بنزيلی آن با ملکول يد/30019284/ipr
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی بر هم کنش کاليکس(4)آرن و مشتقات دی و تری بنزيلی آن با ملکول يد وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 100

چکيده:

دامنه وسيعی از ليگاندهای ماکروسيکل قادر به برهم کنش با کاتيون ها، آنيونها و اجزای خنثی هستند که ماکروسيکل های سنتزی کاليکس از تراکم فنل و فرمالدئيد حاصل شده است. ترکيبات کاليکس را به عنوان مدلی مناسب برای طراحی ميزبان ماکروسيل ويژه معرفی کرده اند.در اين تحقیق بر هم کنش کاليکس(4)آرن و مشتقات دی و تری بنزيلی آن با ملکول يد به روش اسپکتروفتومتری در حلال کلروفرم مورد مطالعه قرار گرفته است. وابستگی زمانی نوار انتقال بار حاصل در دما های مختلف مشخص شده است. همچنين ثابت های سرعت شبه مرتبه اول در دما های مختلف برای فرايد تشکيل کمپلکس انتقال بار از اطلاعات جذب زمان طيف های الکترون بدست آمده اند. پارامتر های فعالسازی با استفاده از تئوری های حالت گذار آيرينگ و نمودار های آرنيوس بدست آمده اند.1 كاليكسـارنها1 1 تاريخچهبراي اولين بار در سال 1872 ميلادي توسط باير از واكنش بين فنل با فرمالدئيد استخلافي در موقعيت پارا در محيط اسيدي يا بازي كاليكسارن حاصل ميشد كه محصولي چسبناك و ناشناخته بود.]1[ در آن سالها دستگاهها قادر به تشخيص اين مواد نبودند اما باير آلماني با اينكه موفق به خالص سازي و شناسائي توده ويسكوز حاصل نشده بود ولي در مقاله اي اين واكنش ر ا ثبت كرد.در دهه 1960 1950 زينك و همكارانش از واكنش كاتاليست شده بازي پاراآلكيل فنل با فرمالدئيد يك محصولي با حلقه چهار عضوي بدست آوردند.]2[ آزمايشات كانفورت و همكارانش در همان سالها محصولات زينك را که شامل مخلوطي از تركيبات حلقوي بود، نشان داد]3[سرانجام گوتچه و همكارانش در دهه 70 ]4[ بعد از اين مخلوط حلقه هاي 4 تايي ، 6 تايي و 8 تايي را شناسايي كردند ]5 [و در دهه 80 پاراتر سيو بوتيل كاليكس(4)آرن ]6 [و پارا ترسيو بوتيل كاليس(6)آرن ]7[ و پارا ترسيو بوتيل كاليكس(8)آرن ]8[ را توانستند بدست آورند. شکلهای 1و 2 پارا ترسيو بوتيل کاليکسارنهای با حلقه های متفاوت را نشان ميدهد.

نيدرل از واكنش رزورسينول با آلدئيد با كاتاليست اسيدي تترامر حلقوي همانند محصول واكنش فنل، استخلاف پارا و فرماليدئيد بدست آورد. شکل 4 تهيه کاليکسارنها را به ترتيب از مشتقات فنل و رزورسينول نشان می دهد. ]9[كاليكسارنها به دو گروه اصلي تقسيم مي شوند.1) مشتقات فنلي2) مشتقات رزورسينول]10[

1 2 نامگذاري :كاليكس آرن داراي دو قسمت بالا حلقه و پائين حلقه مي باشد در قسمت پائين حلقه گروههاي هيدروكسي و در قسمت بالا حلقه گروههاي R قرار مي گيرند.براي نامگذاري به صورت زير عمل مي شود كه بر اين اساس تعداد واحدهاي آريل در ساختار كاليكس آرن در داخل براكت قرار مي گيرند لذا از كاليكس مادر كه در آن R ترسيوبوتيل مي باشد را به صورت 5و11و17و23 تتراترسيو بوتيل كاليكس(4)آرن– 25و26و27و28 تتراال نامگذاري مي شود كه خلاصه آن همان پارامتر ترسيوبوتيل كاليكس(4)آرن مي باشد. شکل 4 چگونگی شماره گذاری را روی کاليکسارنها را نشان می دهد. ]11[

مطالب دیگر:
تحقیق جنگ خيبرتحقیق تسبيح موجودات از نظر قرآنتحقیق تفسير سوره فجرتحقیق اهمیت تقوا در اسلامتحقیق توبه و جايگاه آن در عرفانتحقیق جهاد از دیدگاه قرآنتحقیق دنيا و دنيا پرستیتحقیق دولت فاطمیانتحقیق نقش دین در کیفیت آموزشتحقیق قرآن و عترتتحقیق همه چیز در مورد روزهتحقیق روش دعا و نيايش دينيتحقیق امر به معروف و نهي از منكرتحقیق تفسير جوشن كبيرتحقیق دين و تقويتحقیق عدل الهيتحقیق ذکر خدا در کلام امام خمینی (ره)تحقیق فرهنگ عاشورا و انقلابتحقیق رابطه دين و اخلاقتحقیق روزه و رمضانتحقیق تفسیر جامع سوره سجدهتحقیق اسوه حسنه يا الگوي شايستهتحقیق زندگانى اميرالمومنين على (ع)تحقیق قيام‌ ابي‌ عبدالله الحسين (ع)تحقیق جايگاه حفظ قرآن